Bendrosios Pirkimo Taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.topcolor.lt 

1.2. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi taisyklės.

1.3. Pardavėjas – UAB "Topcolor prekyba", buveinės adresas Universiteto g. 2-1, Vilnius, juridinio asmens kodas 305674162, PVM mokėtojo kodas LT100013668011.

1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2. PREKIŲ UŽSAKYMAS

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.

2.2. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir/ ar nevykdyti pirkimo – pardavimo sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti pirkimo - pardavimo sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti pirkimo – pardavimo sutarties.

3. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekėms taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.

3.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų parduotuvėje „TOPCOLOR“.

3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 

3.3.1. Banko kortele;

3.3.2. Internetinės bankininkystės sistema;

3.3.3. Bankiniu pavedimu;

3.4. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

3.5.PVM sąskaitą-faktūrą Elektroninė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su prekėmis, arba išsiunčia Pirkėjo nuorodytu el.paštu.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:

4.1.1. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;

4.1.2. Atsiėmimas pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje.

4.2. Tais atvejais, kai pirkimo - pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas, t.y. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerį, pristatymą į pasirinktą Lietuvos pašto skyrių arba pristatymą į Pirkėjo pasirinktą terminalą, ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. Atsiimant prekes Pardavėjo parduotuvėje prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo priima prekes Pardavėjo parduotuvėje.

4.3. Prekių pristatymo terminai: 

4.3.1.Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytu adresu Kaune arba Vilniuje, prekės Pirkėjui pristatomos per 2 (dvi) darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą.

4.3.2. Pasirinkus užsakymą atsiimti parduotuvėje, prekės atrenkamos per 1 (vieną) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Jeigu numatoma, kad prekių atrinkimas užtruks daugiau nei 1 dieną, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją.

4.4. Prekių pristatymas karantino metu vykdomas Kaune ir Vilniuje.

4.5. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

4.6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. 

4.7. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

4.8. Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos parduotuvėje, atsiimamos parduotuvės darbo laiku, kuris yra nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Kontaktai“. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku. Prekės iš parduotuvės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo elektroninio laiško gavimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja ir nutraukia prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą  šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.9. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

4.10. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

4.11. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Pirkimo ir pristatymo politika“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.12. Užsakius daugiau nei vieną Prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.

4.13. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. 

4.14. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

4.15. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

5.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5.4. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

5.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.6. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

5.8. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

6.1. Visų Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Prekių nuotraukos pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.

6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

6.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.6. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties. Prekių grąžinimo tvarka aprašyta skyriuje "Prekių Grąžinimo Politika".

6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybės reikalavimus atitinkančią prekę, prekės grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.8. Pirkėjas praranda teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui kokybiškas prekes, jei:

6.8.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.

6.8.2. Jei prekė buvo naudojama, prekė sugadinta, prekė prarado prekinę išvaizdą, pažeista jos pakuotė, ar grąžinta ne visos komplektacijos prekė.

6.9. Jeigu Pirkėjas grąžina kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę, prekės grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pardavėjas.

6.10. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

6.11. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo gavimo ir prekių grąžinimo dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo (mokėtojo) banko sąskaitą.

6.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomas įprastinis pristatymo būdas.

6.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 

7.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. 

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu dazai@topcolor.lt .

7.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.7. Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

8. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Prašymą/ skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.